Renaming MinstaGib mode to InstaGib, as per xonvote (#31)
authornyov <nyov@nexnode.net>
Sun, 16 Nov 2014 04:46:13 +0000 (04:46 +0000)
committernyov <nyov@nexnode.net>
Thu, 27 Nov 2014 05:36:37 +0000 (05:36 +0000)
commit492d615bfe7ac3467358b242099e3cd0096f62c2
tree576b61fedd35a8d2abb373c26bb2ab306ad62c2d
parentceb891e7b45e92bdd8dce6ad9f4dce3642600584
Renaming MinstaGib mode to InstaGib, as per xonvote (#31)
Docs/htmlfiles/basics.aft
Docs/mapping.txt
server/server.cfg