and gitignore the wiki, too
authornyov <nyov@nexnode.net>
Thu, 27 Nov 2014 08:08:37 +0000 (08:08 +0000)
committernyov <nyov@nexnode.net>
Thu, 27 Nov 2014 08:08:37 +0000 (08:08 +0000)
commit06510c23d8be84d22473e1a81ae97710d4991127
treea99bded40aa41c8a85b7f0aba0987e4b8610d61b
parentb9e6e89611ab38559aae7ad1436494a4d5c9bcb6
and gitignore the wiki, too
.gitignore