new makefile
[xonotic/gmqcc.git] / tests / vecfields.qc
1 .vector v1;
2
3 float set(entity e, float v) {
4         e.v1.y = v;
5         return e.v1.y;
6 }
7
8 void main() {
9         entity e = spawn();
10         e.v1 = '1 2 3';
11         print(ftos(set(e, 42)), " => ");
12         print(vtos(e.v1), "\n");
13
14 #ifdef BROKEN_ACCESS
15         (e.v1 = '0 0 0').x += 1;
16 #endif
17 }